Leanic Lab

Webbapplikationen som skapar länken mellan tandläkaren och dentala laboratoriet. Med ett digitalt ordersystem för tandtekniska arbeten höjer ni patientsäkerheten och förbättrar logistiken kring beställningsprocessen. Med Leanic Lab håller ni koll på planerade, inkommande och avslutade beställningar. Anvisningen och patientspecifikationen sparas digitalt. Materialbatcher, ansvarig tandtekniker och samlings fakturan hittar ni med få knapptryck.

Copyright 2023 Leanic AB. All rights reserved.