Miljöpolicy

Leanic AB är ett företag som utvecklar molntjänster och webbapplikationer. Genom att använda våra produkter kan våra kunder bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Med hjälp av våra produkter kan våra kunder minska sin pappersförbrukning, minska transporter och identifiera effektiviseringsområden.

Vårt miljöarbete riktar sig in på två huvudområden:

1. Miljöpåverkan genom företagets egen infrastruktur
Leanic AB är ett modernt företag där vi arbetar med flexibla lösningar. Hemmakontor med förnyelsebar energi varvas med konferensrum eller delad kontorsyta som kan hyras vid behov. Genom intern utbildning ökas miljömedvetandet. Alla inom företaget har ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet där små insatser som att släcka belysning och skärmar när man lämnar arbetsplatsen eller sopsortering i slutänden summeras till något större.
Vi jobbar aktivt med att minimera resandet. Möten hålls i första hand på distans. För resor väljs i första hand kollektivtrafik.

2. Miljöpåverkan genom drift av våra produkter
Största miljöpåverkan utgörs av servrarnas energiförbrukning. Miljöpåverkan minskas genom att:

  • utveckla mjukvaran så att energiförbrukningen minimeras.
  • hyra för varje kund en optimal anpassad servermiljö. Serverkapaciteten skalas efter projektets behov så att energiförbrukningen inte överstiger behovet.
  • anlita, där det är möjligt, serverleverantör som använder sig av förnybar energi. Dock kan denna möjlighet vara begränsad vid hantering av personuppgifter då utbudet av godkända leverantörer i dagsläge är begränsad.
  • erbjuda våra kunder klimatkompensation till varje enskilt projekt.

 

Våra miljömål för 2023:
  • Öka antalet distansmöten. Vi gillar att träffa våra kunder och vid utbildningar och nyinstallationer kan det krävas fysiska möten. Ändå vill vi öka antalet distansmöten under 2023 till 80%, fram till 2025 till 90%.
  • Effektivisera utbildningen till våra kunder genom att skapa on-demand undervisningsmaterial som kan läggas upp på kundens egen utbildningsplattform (t.ex. Moodle eller Canvas). Under 2023 ska utbildningsmaterial till 50% av våra produkter beredas, under 2024 ökas andelen till 100%.
  • Årligen utvärdera marknaden avseende serverleverantörer med förnybar energi.

Copyright 2023 Leanic AB. All rights reserved.